Aktualizacja bazy

Doszło wielu nowych przedsiębiorców