Sekcja Dział Grupa Klasa Symbol PKD Opis
A 01 011 0111 PKD 0111Z Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu
A 01 011 0112 PKD 0112Z Uprawa ryżu
A 01 011 0113 PKD 0113Z Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych
A 01 011 0114 PKD 0114Z Uprawa trzciny cukrowej
A 01 011 0115 PKD 0115Z Uprawa tytoniu
A 01 011 0116 PKD 0116Z Uprawa roślin włóknistych
A 01 011 0119 PKD 0119Z Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie
A 01 012 0121 PKD 0121Z Uprawa winogron
A 01 012 0122 PKD 0122Z Uprawa drzew i krzewów owocowych tropikalnych i podzwrotnikowych
A 01 012 0123 PKD 0123Z Uprawa drzew i krzewów owocowych cytrusowych
A 01 012 0124 PKD 0124Z Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych
A 01 012 0125 PKD 0125Z Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów
A 01 012 0126 PKD 0126Z Uprawa drzew oleistych
A 01 012 0127 PKD 0127Z Uprawa roślin wykorzystywanych do produkcji napojów
A 01 012 0128 PKD 0128Z Uprawa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz roślin wykorzystywanych do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych
A 01 012 0129 PKD 0129Z Uprawa pozostałych roślin wieloletnich
A 01 013 0130 PKD 0130Z Rozmnażanie roślin
A 01 014 0141 PKD 0141Z Chów i hodowla bydła mlecznego
A 01 014 0142 PKD 0142Z Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów
A 01 014 0143 PKD 0143Z Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych
A 01 014 0144 PKD 0144Z Chów i hodowla wielbłądów i zwierząt wielbłądowatych
A 01 014 0145 PKD 0145Z Chów i hodowla owiec i kóz
A 01 014 0146 PKD 0146Z Chów i hodowla świń
A 01 014 0147 PKD 0147Z Chów i hodowla drobiu
A 01 014 0149 PKD 0149Z Chów i hodowla pozostałych zwierząt
A 01 015 0150 PKD 0150Z Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)
A 01 016 0161 PKD 0161Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną
A 01 016 0162 PKD 0162Z Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich
A 01 016 0163 PKD 0163Z Działalność usługowa następująca po zbiorach
A 01 016 0164 PKD 0164Z Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin
A 01 017 0170 PKD 0170Z Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową
A 02 021 0210 PKD 0210Z Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych
A 02 022 0220 PKD 0220Z Pozyskiwanie drewna
A 02 023 0230 PKD 0230Z Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna
A 02 024 0240 PKD 0240Z Działalność usługowa związana z leśnictwem
A 03 031 0311 PKD 0311Z Rybołówstwo w wodach morskich
A 03 031 0312 PKD 0312Z Rybołówstwo w wodach śródlądowych
A 03 032 0321 PKD 0321Z Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach morskich
A 03 032 0322 PKD 0322Z Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych
B 05 051 0510 PKD 0510Z Wydobywanie węgla kamiennego
B 05 052 0520 PKD 0520Z Wydobywanie węgla brunatnego (lignitu)
B 06 061 0610 PKD 0610Z Górnictwo ropy naftowej
B 06 062 0620 PKD 0620Z Górnictwo gazu ziemnego
B 07 071 0710 PKD 0710Z Górnictwo rud żelaza
B 07 072 0721 PKD 0721Z Górnictwo rud uranu i toru
B 07 072 0729 PKD 0729Z Górnictwo pozostałych rud metali nieżelaznych
B 08 081 0811 PKD 0811Z Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków
B 08 081 0812 PKD 0812Z Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu
B 08 089 0891 PKD 0891Z Wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów
B 08 089 0892 PKD 0892Z Wydobywanie torfu
B 08 089 0893 PKD 0893Z Wydobywanie soli
B 08 089 0899 PKD 0899Z Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane
B 09 091 0910 PKD 0910Z Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego
B 09 099 0990 PKD 0990Z Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie
C 10 101 1011 PKD 1011Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu
C 10 101 1012 PKD 1012Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu
C 10 101 1013 PKD 1013Z Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego
C 10 102 1020 PKD 1020Z Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków
C 10 103 1031 PKD 1031Z Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków
C 10 103 1032 PKD 1032Z Produkcja soków z owoców i warzyw
C 10 103 1039 PKD 1039Z Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw
C 10 104 1041 PKD 1041Z Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych
C 10 104 1042 PKD 1042Z Produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych
C 10 105 1051 PKD 1051Z Przetwórstwo mleka i wyrób serów
C 10 105 1052 PKD 1052Z Produkcja lodów
C 10 106 1061 PKD 1061Z Wytwarzanie produktów przemiału zbóż
C 10 106 1062 PKD 1062Z Wytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych
C 10 107 1071 PKD 1071Z Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek
C 10 107 1072 PKD 1072Z Produkcja sucharów i herbatników; produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek
C 10 107 1073 PKD 1073Z Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych
C 10 108 1081 PKD 1081Z Produkcja cukru
C 10 108 1082 PKD 1082Z Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych
C 10 108 1083 PKD 1083Z Przetwórstwo herbaty i kawy
C 10 108 1084 PKD 1084Z Produkcja przypraw
C 10 108 1085 PKD 1085Z Wytwarzanie gotowych posiłków i dań
C 10 108 1086 PKD 1086Z Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej
C 10 108 1089 PKD 1089Z Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana
C 10 109 1091 PKD 1091Z Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich
C 10 109 1092 PKD 1092Z Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych
C 11 110 1101 PKD 1101Z Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi
C 11 110 1102 PKD 1102Z Produkcja win gronowych
C 11 110 1103 PKD 1103Z Produkcja cydru i pozostałych win owocowych
C 11 110 1104 PKD 1104Z Produkcja pozostałych niedestylowanych napojów fermentowanych
C 11 110 1105 PKD 1105Z Produkcja piwa
C 11 110 1106 PKD 1106Z Produkcja słodu
C 11 110 1107 PKD 1107Z Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych
C 12 120 1200 PKD 1200Z PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH
C 13 131 1310 PKD 1310A Produkcja przędzy bawełnianej
C 13 131 1310 PKD 1310B Produkcja przędzy wełnianej
C 13 131 1310 PKD 1310C Produkcja przędzy z włókien chemicznych
C 13 131 1310 PKD 1310D Produkcja przędzy z pozostałych włókien tekstylnych, włączając produkcję nici
C 13 132 1320 PKD 1320A Produkcja tkanin bawełnianych
C 13 132 1320 PKD 1320B Produkcja tkanin wełnianych
C 13 132 1320 PKD 1320C Produkcja tkanin z włókien chemicznych
C 13 132 1320 PKD 1320D Produkcja pozostałych tkanin
C 13 133 1330 PKD 1330Z Wykończanie wyrobów włókienniczych
C 13 139 1391 PKD 1391Z Produkcja dzianin metrażowych
C 13 139 1392 PKD 1392Z Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych
C 13 139 1393 PKD 1393Z Produkcja dywanów i chodników
C 13 139 1394 PKD 1394Z Produkcja wyrobów powroźniczych, lin, szpagatów i wyrobów sieciowych
C 13 139 1395 PKD 1395Z Produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży
C 13 139 1396 PKD 1396Z Produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych
C 13 139 1399 PKD 1399Z Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana
C 14 141 1411 PKD 1411Z Produkcja odzieży skórzanej
C 14 141 1412 PKD 1412Z Produkcja odzieży roboczej
C 14 141 1413 PKD 1413Z Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej
C 14 141 1414 PKD 1414Z Produkcja bielizny
C 14 141 1419 PKD 1419Z Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży
C 14 142 1420 PKD 1420Z Produkcja wyrobów futrzarskich
C 14 143 1431 PKD 1431Z Produkcja wyrobów pończoszniczych
C 14 143 1439 PKD 1439Z Produkcja pozostałej odzieży dzianej
C 15 151 1511 PKD 1511Z Wyprawa skór, garbowanie; wyprawa i barwienie skór futerkowych
C 15 151 1512 PKD 1512Z Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich
C 15 152 1520 PKD 1520Z Produkcja obuwia
C 16 161 1610 PKD 1610Z Produkcja wyrobów tartacznych
C 16 162 1621 PKD 1621Z Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna
C 16 162 1622 PKD 1622Z Produkcja gotowych parkietów podłogowych
C 16 162 1623 PKD 1623Z Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa
C 16 162 1624 PKD 1624Z Produkcja opakowań drewnianych
C 16 162 1629 PKD 1629Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania
C 17 171 1711 PKD 1711Z Produkcja masy włóknistej
C 17 171 1712 PKD 1712Z Produkcja papieru i tektury
C 17 172 1721 PKD 1721Z Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury
C 17 172 1722 PKD 1722Z Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych
C 17 172 1723 PKD 1723Z Produkcja artykułów piśmiennych
C 17 172 1724 PKD 1724Z Produkcja tapet
C 17 172 1729 PKD 1729Z Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury
C 18 181 1811 PKD 1811Z Drukowanie gazet
C 18 181 1812 PKD 1812Z Pozostałe drukowanie
C 18 181 1813 PKD 1813Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
C 18 181 1814 PKD 1814Z Introligatorstwo i podobne usługi
C 18 182 1820 PKD 1820Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji
C 19 191 1910 PKD 1910Z Wytwarzanie i przetwarzanie koksu
C 19 192 1920 PKD 1920Z Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej
C 20 201 2011 PKD 2011Z Produkcja gazów technicznych
C 20 201 2012 PKD 2012Z Produkcja barwników i pigmentów
C 20 201 2013 PKD 2013Z Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych
C 20 201 2014 PKD 2014Z Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych
C 20 201 2015 PKD 2015Z Produkcja nawozów i związków azotowych
C 20 201 2016 PKD 2016Z Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych
C 20 201 2017 PKD 2017Z Produkcja kauczuku syntetycznego w formach podstawowych
C 20 202 2020 PKD 2020Z Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych
C 20 203 2030 PKD 2030Z Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających
C 20 204 2041 PKD 2041Z Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących
C 20 204 2042 PKD 2042Z Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych
C 20 205 2051 PKD 2051Z Produkcja materiałów wybuchowych
C 20 205 2052 PKD 2052Z Produkcja klejów
C 20 205 2053 PKD 2053Z Produkcja olejków eterycznych
C 20 205 2059 PKD 2059Z Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
C 20 206 2060 PKD 2060Z Produkcja włókien chemicznych
C 21 211 2110 PKD 2110Z Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych
C 21 212 2120 PKD 2120Z Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych
C 22 221 2211 PKD 2211Z Produkcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy
C 22 221 2219 PKD 2219Z Produkcja pozostałych wyrobów z gumy
C 22 222 2221 PKD 2221Z Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych
C 22 222 2222 PKD 2222Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych
C 22 222 2223 PKD 2223Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych
C 22 222 2229 PKD 2229Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
C 23 231 2311 PKD 2311Z Produkcja szkła płaskiego
C 23 231 2312 PKD 2312Z Kształtowanie i obróbka szkła płaskiego
C 23 231 2313 PKD 2313Z Produkcja szkła gospodarczego
C 23 231 2314 PKD 2314Z Produkcja włókien szklanych
C 23 231 2319 PKD 2319Z Produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne
C 23 232 2320 PKD 2320Z Produkcja wyrobów ogniotrwałych
C 23 233 2331 PKD 2331Z Produkcja ceramicznych kafli i płytek
C 23 233 2332 PKD 2332Z Produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny
C 23 234 2341 PKD 2341Z Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych
C 23 234 2342 PKD 2342Z Produkcja ceramicznych wyrobów sanitarnych
C 23 234 2343 PKD 2343Z Produkcja ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych
C 23 234 2344 PKD 2344Z Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych
C 23 234 2349 PKD 2349Z Produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych
C 23 235 2351 PKD 2351Z Produkcja cementu
C 23 235 2352 PKD 2352Z Produkcja wapna i gipsu
C 23 236 2361 PKD 2361Z Produkcja wyrobów budowlanych z betonu
C 23 236 2362 PKD 2362Z Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu
C 23 236 2363 PKD 2363Z Produkcja masy betonowej prefabrykowanej
C 23 236 2364 PKD 2364Z Produkcja zaprawy murarskiej
C 23 236 2365 PKD 2365Z Produkcja cementu wzmocnionego włóknem
C 23 236 2369 PKD 2369Z Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu
C 23 237 2370 PKD 2370Z Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia
C 23 239 2391 PKD 2391Z Produkcja wyrobów ściernych
C 23 239 2399 PKD 2399Z Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
C 24 241 2410 PKD 2410Z Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych
C 24 242 2420 PKD 2420Z Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali
C 24 243 2431 PKD 2431Z Produkcja prętów ciągnionych na zimno
C 24 243 2432 PKD 2432Z Produkcja wyrobów płaskich walcowanych na zimno
C 24 243 2433 PKD 2433Z Produkcja wyrobów formowanych na zimno
C 24 243 2434 PKD 2434Z Produkcja drutu
C 24 244 2441 PKD 2441Z Produkcja metali szlachetnych
C 24 244 2442 PKD 2442A Produkcja aluminium hutniczego
C 24 244 2442 PKD 2442B Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium
C 24 244 2443 PKD 2443Z Produkcja ołowiu, cynku i cyny
C 24 244 2444 PKD 2444Z Produkcja miedzi
C 24 244 2445 PKD 2445Z Produkcja pozostałych metali nieżelaznych
C 24 244 2446 PKD 2446Z Wytwarzanie paliw jądrowych
C 24 245 2451 PKD 2451Z Odlewnictwo żeliwa
C 24 245 2452 PKD 2452Z Odlewnictwo staliwa
C 24 245 2453 PKD 2453Z Odlewnictwo metali lekkich
C 24 245 2454 PKD 2454A Odlewnictwo miedzi i stopów miedzi
C 24 245 2454 PKD 2454B Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane
C 25 251 2511 PKD 2511Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
C 25 251 2512 PKD 2512Z Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej
C 25 252 2521 PKD 2521Z Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania
C 25 252 2529 PKD 2529Z Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych
C 25 253 2530 PKD 2530Z Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą
C 25 254 2540 PKD 2540Z Produkcja broni i amunicji
C 25 255 2550 PKD 2550Z Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków
C 25 256 2561 PKD 2561Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale
C 25 256 2562 PKD 2562Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych
C 25 257 2571 PKD 2571Z Produkcja wyrobów nożowniczych i sztućców
C 25 257 2572 PKD 2572Z Produkcja zamków i zawiasów
C 25 257 2573 PKD 2573Z Produkcja narzędzi
C 25 259 2591 PKD 2591Z Produkcja pojemników metalowych
C 25 259 2592 PKD 2592Z Produkcja opakowań z metali
C 25 259 2593 PKD 2593Z Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn
C 25 259 2594 PKD 2594Z Produkcja złączy i śrub
C 25 259 2599 PKD 2599Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana
C 26 261 2611 PKD 2611Z Produkcja elementów elektronicznych
C 26 261 2612 PKD 2612Z Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych
C 26 262 2620 PKD 2620Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych
C 26 263 2630 PKD 2630Z Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego
C 26 264 2640 PKD 2640Z Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku
C 26 265 2651 PKD 2651Z Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych
C 26 265 2652 PKD 2652Z Produkcja zegarków i zegarów
C 26 266 2660 PKD 2660Z Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego
C 26 267 2670 PKD 2670Z Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego
C 26 268 2680 PKD 2680Z Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji
C 27 271 2711 PKD 2711Z Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów
C 27 271 2712 PKD 2712Z Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej
C 27 272 2720 PKD 2720Z Produkcja baterii i akumulatorów
C 27 273 2731 PKD 2731Z Produkcja kabli światłowodowych
C 27 273 2732 PKD 2732Z Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli
C 27 273 2733 PKD 2733Z Produkcja sprzętu instalacyjnego
C 27 274 2740 PKD 2740Z Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego
C 27 275 2751 PKD 2751Z Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
C 27 275 2752 PKD 2752Z Produkcja nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
C 27 279 2790 PKD 2790Z Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego
C 28 281 2811 PKD 2811Z Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych
C 28 281 2812 PKD 2812Z Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego
C 28 281 2813 PKD 2813Z Produkcja pozostałych pomp i sprężarek
C 28 281 2814 PKD 2814Z Produkcja pozostałych kurków i zaworów
C 28 281 2815 PKD 2815Z Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych
C 28 282 2821 PKD 2821Z Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych
C 28 282 2822 PKD 2822Z Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków
C 28 282 2823 PKD 2823Z Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych
C 28 282 2824 PKD 2824Z Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych
C 28 282 2825 PKD 2825Z Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych
C 28 282 2829 PKD 2829Z Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
C 28 283 2830 PKD 2830Z Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa
C 28 284 2841 PKD 2841Z Produkcja maszyn do obróbki metalu
C 28 284 2849 PKD 2849Z Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych
C 28 289 2891 PKD 2891Z Produkcja maszyn dla metalurgii
C 28 289 2892 PKD 2892Z Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa
C 28 289 2893 PKD 2893Z Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów
C 28 289 2894 PKD 2894Z Produkcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego
C 28 289 2895 PKD 2895Z Produkcja maszyn dla przemysłu papierniczego
C 28 289 2896 PKD 2896Z Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów
C 28 289 2899 PKD 2899Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
C 29 291 2910 PKD 2910A Produkcja silników do pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) oraz do ciągników rolniczych
C 29 291 2910 PKD 2910B Produkcja samochodów osobowych
C 29 291 2910 PKD 2910C Produkcja autobusów
C 29 291 2910 PKD 2910D Produkcja pojazdów samochodowych przeznaczonych do przewozu towarów
C 29 291 2910 PKD 2910E Produkcja pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
C 29 292 2920 PKD 2920Z Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep
C 29 293 2931 PKD 2931Z Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych
C 29 293 2932 PKD 2932Z Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli
C 30 301 3011 PKD 3011Z Produkcja statków i konstrukcji pływających
C 30 301 3012 PKD 3012Z Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych
C 30 302 3020 PKD 3020Z Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego
C 30 303 3030 PKD 3030Z Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn
C 30 304 3040 PKD 3040Z Produkcja wojskowych pojazdów bojowych
C 30 309 3091 PKD 3091Z Produkcja motocykli
C 30 309 3092 PKD 3092Z Produkcja rowerów i wózków inwalidzkich
C 30 309 3099 PKD 3099Z Produkcja pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana
C 31 310 3101 PKD 3101Z Produkcja mebli biurowych i sklepowych
C 31 310 3102 PKD 3102Z Produkcja mebli kuchennych
C 31 310 3103 PKD 3103Z Produkcja materaców
C 31 310 3109 PKD 3109Z Produkcja pozostałych mebli
C 32 321 3211 PKD 3211Z Produkcja monet
C 32 321 3212 PKD 3212Z Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych
C 32 321 3213 PKD 3213Z Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych
C 32 322 3220 PKD 3220Z Produkcja instrumentów muzycznych
C 32 323 3230 PKD 3230Z Produkcja sprzętu sportowego
C 32 324 3240 PKD 3240Z Produkcja gier i zabawek
C 32 325 3250 PKD 3250Z Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne
C 32 329 3291 PKD 3291Z Produkcja mioteł, szczotek i pędzli
C 32 329 3299 PKD 3299Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
C 33 331 3311 PKD 3311Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
C 33 331 3312 PKD 3312Z Naprawa i konserwacja maszyn
C 33 331 3313 PKD 3313Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych
C 33 331 3314 PKD 3314Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
C 33 331 3315 PKD 3315Z Naprawa i konserwacja statków i łodzi
C 33 331 3316 PKD 3316Z Naprawa i konserwacja statków powietrznych i statków kosmicznych
C 33 331 3317 PKD 3317Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego
C 33 331 3319 PKD 3319Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia
C 33 332 3320 PKD 3320Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
D 35 351 3511 PKD 3511Z Wytwarzanie energii elektrycznej
D 35 351 3512 PKD 3512Z Przesyłanie energii elektrycznej
D 35 351 3513 PKD 3513Z Dystrybucja energii elektrycznej
D 35 351 3514 PKD 3514Z Handel energią elektryczną
D 35 352 3521 PKD 3521Z Wytwarzanie paliw gazowych
D 35 352 3522 PKD 3522Z Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym
D 35 352 3523 PKD 3523Z Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym
D 35 353 3530 PKD 3530Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
E 36 360 3600 PKD 3600Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY
E 37 370 3700 PKD 3700Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW
E 38 381 3811 PKD 3811Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
E 38 381 3812 PKD 3812Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych
E 38 382 3821 PKD 3821Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
E 38 382 3822 PKD 3822Z Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych
E 38 383 3831 PKD 3831Z Demontaż wyrobów zużytych
E 38 383 3832 PKD 3832Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych
E 39 390 3900 PKD 3900Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI
F 41 411 4110 PKD 4110Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
F 41 412 4120 PKD 4120Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
F 42 421 4211 PKD 4211Z Roboty związane z budową dróg i autostrad
F 42 421 4212 PKD 4212Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
F 42 421 4213 PKD 4213Z Roboty związane z budową mostów i tuneli
F 42 422 4221 PKD 4221Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
F 42 422 4222 PKD 4222Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
F 42 429 4291 PKD 4291Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
F 42 429 4299 PKD 4299Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
F 43 431 4311 PKD 4311Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
F 43 431 4312 PKD 4312Z Przygotowanie terenu pod budowę
F 43 431 4313 PKD 4313Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
F 43 432 4321 PKD 4321Z Wykonywanie instalacji elektrycznych
F 43 432 4322 PKD 4322Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
F 43 432 4329 PKD 4329Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
F 43 433 4331 PKD 4331Z Tynkowanie
F 43 433 4332 PKD 4332Z Zakładanie stolarki budowlanej
F 43 433 4333 PKD 4333Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
F 43 433 4334 PKD 4334Z Malowanie i szklenie
F 43 433 4339 PKD 4339Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
F 43 439 4391 PKD 4391Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
F 43 439 4399 PKD 4399Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
G 45 451 4511 PKD 4511Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek
G 45 451 4519 PKD 4519Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
G 45 452 4520 PKD 4520Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
G 45 453 4531 PKD 4531Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
G 45 453 4532 PKD 4532Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
G 45 454 4540 PKD 4540Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich
G 46 461 4611 PKD 4611Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów
G 46 461 4612 PKD 4612Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych
G 46 461 4613 PKD 4613Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych
G 46 461 4614 PKD 4614Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów
G 46 461 4615 PKD 4615Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych
G 46 461 4616 PKD 4616Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych
G 46 461 4617 PKD 4617Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
G 46 461 4618 PKD 4618Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów
G 46 461 4619 PKD 4619Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
G 46 462 4621 PKD 4621Z Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt
G 46 462 4622 PKD 4622Z Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin
G 46 462 4623 PKD 4623Z Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt
G 46 462 4624 PKD 4624Z Sprzedaż hurtowa skór
G 46 463 4631 PKD 4631Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw
G 46 463 4632 PKD 4632Z Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa
G 46 463 4633 PKD 4633Z Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych
G 46 463 4634 PKD 4634A Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych
G 46 463 4634 PKD 4634B Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych
G 46 463 4635 PKD 4635Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych
G 46 463 4636 PKD 4636Z Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich
G 46 463 4637 PKD 4637Z Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw
G 46 463 4638 PKD 4638Z Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki
G 46 463 4639 PKD 4639Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
G 46 464 4641 PKD 4641Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych
G 46 464 4642 PKD 4642Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia
G 46 464 4643 PKD 4643Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego
G 46 464 4644 PKD 4644Z Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących
G 46 464 4645 PKD 4645Z Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków
G 46 464 4646 PKD 4646Z Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych
G 46 464 4647 PKD 4647Z Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego
G 46 464 4648 PKD 4648Z Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii
G 46 464 4649 PKD 4649Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego
G 46 465 4651 PKD 4651Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
G 46 465 4652 PKD 4652Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego
G 46 466 4661 PKD 4661Z Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia
G 46 466 4662 PKD 4662Z Sprzedaż hurtowa obrabiarek
G 46 466 4663 PKD 4663Z Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej
G 46 466 4664 PKD 4664Z Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich
G 46 466 4665 PKD 4665Z Sprzedaż hurtowa mebli biurowych
G 46 466 4666 PKD 4666Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych
G 46 466 4669 PKD 4669Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
G 46 467 4671 PKD 4671Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych
G 46 467 4672 PKD 4672Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali
G 46 467 4673 PKD 4673Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
G 46 467 4674 PKD 4674Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
G 46 467 4675 PKD 4675Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
G 46 467 4676 PKD 4676Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
G 46 467 4677 PKD 4677Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
G 46 469 4690 PKD 4690Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
G 47 471 4711 PKD 4711Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
G 47 471 4719 PKD 4719Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
G 47 472 4721 PKD 4721Z Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
G 47 472 4722 PKD 4722Z Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
G 47 472 4723 PKD 4723Z Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
G 47 472 4724 PKD 4724Z Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
G 47 472 4725 PKD 4725Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
G 47 472 4726 PKD 4726Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
G 47 472 4729 PKD 4729Z Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
G 47 473 4730 PKD 4730Z Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw
G 47 474 4741 PKD 4741Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
G 47 474 4742 PKD 4742Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
G 47 474 4743 PKD 4743Z Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
G 47 475 4751 PKD 4751Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
G 47 475 4752 PKD 4752Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
G 47 475 4753 PKD 4753Z Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
G 47 475 4754 PKD 4754Z Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
G 47 475 4759 PKD 4759Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
G 47 476 4761 PKD 4761Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
G 47 476 4762 PKD 4762Z Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
G 47 476 4763 PKD 4763Z Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
G 47 476 4764 PKD 4764Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
G 47 476 4765 PKD 4765Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
G 47 477 4771 PKD 4771Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
G 47 477 4772 PKD 4772Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
G 47 477 4773 PKD 4773Z Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
G 47 477 4774 PKD 4774Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
G 47 477 4775 PKD 4775Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
G 47 477 4776 PKD 4776Z Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
G 47 477 4777 PKD 4777Z Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
G 47 477 4778 PKD 4778Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
G 47 477 4779 PKD 4779Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
G 47 478 4781 PKD 4781Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
G 47 478 4782 PKD 4782Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
G 47 478 4789 PKD 4789Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
G 47 479 4791 PKD 4791Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
G 47 479 4799 PKD 4799Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
H 49 491 4910 PKD 4910Z Transport kolejowy pasażerski międzymiastowy
H 49 492 4920 PKD 4920Z Transport kolejowy towarów
H 49 493 4931 PKD 4931Z Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski
H 49 493 4932 PKD 4932Z Działalność taksówek osobowych
H 49 493 4939 PKD 4939Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
H 49 494 4941 PKD 4941Z Transport drogowy towarów
H 49 494 4942 PKD 4942Z Działalność usługowa związana z przeprowadzkami
H 49 495 4950 PKD 4950A Transport rurociągami paliw gazowych
H 49 495 4950 PKD 4950B Transport rurociągowy pozostałych towarów
H 50 501 5010 PKD 5010Z Transport morski i przybrzeżny pasażerski
H 50 502 5020 PKD 5020Z Transport morski i przybrzeżny towarów
H 50 503 5030 PKD 5030Z Transport wodny śródlądowy pasażerski
H 50 504 5040 PKD 5040Z Transport wodny śródlądowy towarów
H 51 511 5110 PKD 5110Z Transport lotniczy pasażerski
H 51 512 5121 PKD 5121Z Transport lotniczy towarów
H 51 512 5122 PKD 5122Z Transport kosmiczny
H 52 521 5210 PKD 5210A Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych
H 52 521 5210 PKD 5210B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
H 52 522 5221 PKD 5221Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
H 52 522 5222 PKD 5222A Działalność usługowa wspomagająca transport morski
H 52 522 5222 PKD 5222B Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy
H 52 522 5223 PKD 5223Z Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy
H 52 522 5224 PKD 5224A Przeładunek towarów w portach morskich
H 52 522 5224 PKD 5224B Przeładunek towarów w portach śródlądowych
H 52 522 5224 PKD 5224C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych
H 52 522 5229 PKD 5229A Działalność morskich agencji transportowych
H 52 522 5229 PKD 5229B Działalność śródlądowych agencji transportowych
H 52 522 5229 PKD 5229C Działalność pozostałych agencji transportowych
H 53 531 5310 PKD 5310Z Działalność pocztowa objęta obowiązkiem świadczenia usług powszechnych (operatora publicznego)
H 53 532 5320 PKD 5320Z Pozostała działalność pocztowa i kurierska
I 55 551 5510 PKD 5510Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
I 55 552 5520 PKD 5520Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
I 55 553 5530 PKD 5530Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
I 55 559 5590 PKD 5590Z Pozostałe zakwaterowanie
I 56 561 5610 PKD 5610A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
I 56 561 5610 PKD 5610B Ruchome placówki gastronomiczne
I 56 562 5621 PKD 5621Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
I 56 562 5629 PKD 5629Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
I 56 563 5630 PKD 5630Z Przygotowywanie i podawanie napojów
J 58 581 5811 PKD 5811Z Wydawanie książek
J 58 581 5812 PKD 5812Z Wydawanie wykazów oraz list (np adresowych, telefonicznych)
J 58 581 5813 PKD 5813Z Wydawanie gazet
J 58 581 5814 PKD 5814Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
J 58 581 5819 PKD 5819Z Pozostała działalność wydawnicza
J 58 582 5821 PKD 5821Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
J 58 582 5829 PKD 5829Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
J 59 591 5911 PKD 5911Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
J 59 591 5912 PKD 5912Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
J 59 591 5913 PKD 5913Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
J 59 591 5914 PKD 5914Z Działalność związana z projekcją filmów
J 59 592 5920 PKD 5920Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
J 60 601 6010 PKD 6010Z Nadawanie programów radiofonicznych
J 60 602 6020 PKD 6020Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych
J 61 611 6110 PKD 6110Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej
J 61 612 6120 PKD 6120Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej
J 61 613 6130 PKD 6130Z Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej
J 61 619 6190 PKD 6190Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji
J 62 620 6201 PKD 6201Z Działalność związana z oprogramowaniem
J 62 620 6202 PKD 6202Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
J 62 620 6203 PKD 6203Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
J 62 620 6209 PKD 6209Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
J 63 631 6311 PKD 6311Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
J 63 631 6312 PKD 6312Z Działalność portali internetowych
J 63 639 6391 PKD 6391Z Działalność agencji informacyjnych
J 63 639 6399 PKD 6399Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
K 64 641 6411 PKD 6411Z Działalność banku centralnego
K 64 641 6419 PKD 6419Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne
K 64 642 6420 PKD 6420Z Działalność holdingów finansowych
K 64 643 6430 PKD 6430Z Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych
K 64 649 6491 PKD 6491Z Leasing finansowy
K 64 649 6492 PKD 6492Z Pozostałe formy udzielania kredytów
K 64 649 6499 PKD 6499Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
K 65 651 6511 PKD 6511Z Ubezpieczenia na życie
K 65 651 6512 PKD 6512Z Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe
K 65 652 6520 PKD 6520Z Reasekuracja
K 65 653 6530 PKD 6530Z Fundusze emerytalne
K 66 661 6611 PKD 6611Z Zarządzanie rynkami finansowymi
K 66 661 6612 PKD 6612Z Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych
K 66 661 6619 PKD 6619Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
K 66 662 6621 PKD 6621Z Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat
K 66 662 6622 PKD 6622Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych
K 66 662 6629 PKD 6629Z Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne
K 66 663 6630 PKD 6630Z Działalność związana z zarządzaniem funduszami
L 68 681 6810 PKD 6810Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
L 68 682 6820 PKD 6820Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
L 68 683 6831 PKD 6831Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
L 68 683 6832 PKD 6832Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
M 69 691 6910 PKD 6910Z Działalność prawnicza
M 69 692 6920 PKD 6920Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
M 70 701 7010 PKD 7010Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
M 70 702 7021 PKD 7021Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
M 70 702 7022 PKD 7022Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
M 71 711 7111 PKD 7111Z Działalność w zakresie architektury
M 71 711 7112 PKD 7112Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
M 71 712 7120 PKD 7120A Badania i analizy związane z jakością żywności
M 71 712 7120 PKD 7120B Pozostałe badania i analizy techniczne
M 72 721 7211 PKD 7211Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii
M 72 721 7219 PKD 7219Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
M 72 722 7220 PKD 7220Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
M 73 731 7311 PKD 7311Z Działalność agencji reklamowych
M 73 731 7312 PKD 7312A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji
M 73 731 7312 PKD 7312B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
M 73 731 7312 PKD 7312C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)
M 73 731 7312 PKD 7312D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
M 73 732 7320 PKD 7320Z Badanie rynku i opinii publicznej
M 74 741 7410 PKD 7410Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
M 74 742 7420 PKD 7420Z Działalność fotograficzna
M 74 743 7430 PKD 7430Z Działalność związana z tłumaczeniami
M 74 749 7490 PKD 7490Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
M 75 750 7500 PKD 7500Z DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA
N 77 771 7711 PKD 7711Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
N 77 771 7712 PKD 7712Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
N 77 772 7721 PKD 7721Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
N 77 772 7722 PKD 7722Z Wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp
N 77 772 7729 PKD 7729Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
N 77 773 7731 PKD 7731Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych
N 77 773 7732 PKD 7732Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
N 77 773 7733 PKD 7733Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
N 77 773 7734 PKD 7734Z Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego
N 77 773 7735 PKD 7735Z Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego
N 77 773 7739 PKD 7739Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
N 77 774 7740 PKD 7740Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
N 78 781 7810 PKD 7810Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
N 78 782 7820 PKD 7820Z Działalność agencji pracy tymczasowej
N 78 783 7830 PKD 7830Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
N 79 791 7911 PKD 7911A Działalność agentów turystycznych
N 79 791 7911 PKD 7911B Działalność pośredników turystycznych
N 79 791 7912 PKD 7912Z Działalność organizatorów turystyki
N 79 799 7990 PKD 7990A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
N 79 799 7990 PKD 7990B Działalność w zakresie informacji turystycznej
N 79 799 7990 PKD 7990C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
N 80 801 8010 PKD 8010Z Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa
N 80 802 8020 PKD 8020Z Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa
N 80 803 8030 PKD 8030Z Działalność detektywistyczna
N 81 811 8110 PKD 8110Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
N 81 812 8121 PKD 8121Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
N 81 812 8122 PKD 8122Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
N 81 812 8129 PKD 8129Z Pozostałe sprzątanie
N 81 813 8130 PKD 8130Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
N 82 821 8211 PKD 8211Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
N 82 821 8219 PKD 8219Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
N 82 822 8220 PKD 8220Z Działalność centrów telefonicznych (call center)
N 82 823 8230 PKD 8230Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
N 82 829 8291 PKD 8291Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe
N 82 829 8292 PKD 8292Z Działalność związana z pakowaniem
N 82 829 8299 PKD 8299Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
O 84 841 8411 PKD 8411Z Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
O 84 841 8412 PKD 8412Z Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych
O 84 841 8413 PKD 8413Z Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania
O 84 842 8421 PKD 8421Z Sprawy zagraniczne
O 84 842 8422 PKD 8422Z Obrona narodowa
O 84 842 8423 PKD 8423Z Wymiar sprawiedliwości
O 84 842 8424 PKD 8424Z Bezpieczeństwo państwa, porządek i bezpieczeństwo publiczne
O 84 842 8425 PKD 8425Z Ochrona przeciwpożarowa
O 84 843 8430 PKD 8430Z Obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
P 85 851 8510 PKD 8510Z Wychowanie przedszkolne
P 85 852 8520 PKD 8520Z Szkoły podstawowe
P 85 853 8531 PKD 8531A Gimnazja
P 85 853 8531 PKD 8531B Licea ogólnokształcące
P 85 853 8531 PKD 8531C Licea profilowane
P 85 853 8532 PKD 8532A Technika
P 85 853 8532 PKD 8532B Zasadnicze szkoły zawodowe
P 85 853 8532 PKD 8532C Szkoły specjalne przysposabiające do pracy
P 85 854 8541 PKD 8541Z Szkoły policealne
P 85 854 8542 PKD 8542A Zakłady kształcenia nauczycieli i kolegia pracowników służb społecznych
P 85 854 8542 PKD 8542B Szkoły wyższe
P 85 855 8551 PKD 8551Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
P 85 855 8552 PKD 8552Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
P 85 855 8553 PKD 8553Z Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
P 85 855 8559 PKD 8559A Nauka języków obcych
P 85 855 8559 PKD 8559B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
P 85 856 8560 PKD 8560Z Działalność wspomagająca edukację
Q 86 861 8610 PKD 8610Z Działalność szpitali
Q 86 862 8621 PKD 8621Z Praktyka lekarska ogólna
Q 86 862 8622 PKD 8622Z Praktyka lekarska specjalistyczna
Q 86 862 8623 PKD 8623Z Praktyka lekarska dentystyczna
Q 86 869 8690 PKD 8690A Działalność fizjoterapeutyczna
Q 86 869 8690 PKD 8690B Działalność pogotowia ratunkowego
Q 86 869 8690 PKD 8690C Praktyka pielęgniarek i położnych
Q 86 869 8690 PKD 8690D Działalność paramedyczna
Q 86 869 8690 PKD 8690E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
Q 87 871 8710 PKD 8710Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską
Q 87 872 8720 PKD 8720Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi
Q 87 873 8730 PKD 8730Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
Q 87 879 8790 PKD 8790Z Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem
Q 88 881 8810 PKD 8810Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
Q 88 889 8891 PKD 8891Z Opieka dzienna nad dziećmi
Q 88 889 8899 PKD 8899Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
R 90 900 9001 PKD 9001Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
R 90 900 9002 PKD 9002Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
R 90 900 9003 PKD 9003Z Artystyczna i literacka działalność twórcza
R 90 900 9004 PKD 9004Z Działalność obiektów kulturalnych
R 91 910 9101 PKD 9101A Działalność bibliotek
R 91 910 9101 PKD 9101B Działalność archiwów
R 91 910 9102 PKD 9102Z Działalność muzeów
R 91 910 9103 PKD 9103Z Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych
R 91 910 9104 PKD 9104Z Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody
R 92 920 9200 PKD 9200Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI
R 93 931 9311 PKD 9311Z Działalność obiektów sportowych
R 93 931 9312 PKD 9312Z Działalność klubów sportowych
R 93 931 9313 PKD 9313Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
R 93 931 9319 PKD 9319Z Pozostała działalność związana ze sportem
R 93 932 9321 PKD 9321Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
R 93 932 9329 PKD 9329Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
S 94 941 9411 PKD 9411Z Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców
S 94 941 9412 PKD 9412Z Działalność organizacji profesjonalnych
S 94 942 9420 PKD 9420Z Działalność związków zawodowych
S 94 949 9491 PKD 9491Z Działalność organizacji religijnych
S 94 949 9492 PKD 9492Z Działalność organizacji politycznych
S 94 949 9499 PKD 9499Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
S 95 951 9511 PKD 9511Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych
S 95 951 9512 PKD 9512Z Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego
S 95 952 9521 PKD 9521Z Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku
S 95 952 9522 PKD 9522Z Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego
S 95 952 9523 PKD 9523Z Naprawa obuwia i wyrobów skórzanych
S 95 952 9524 PKD 9524Z Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego
S 95 952 9525 PKD 9525Z Naprawa zegarów, zegarków oraz biżuterii
S 95 952 9529 PKD 9529Z Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
S 96 960 9601 PKD 9601Z Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich
S 96 960 9602 PKD 9602Z Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne
S 96 960 9603 PKD 9603Z Pogrzeby i działalność pokrewna
S 96 960 9604 PKD 9604Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej
S 96 960 9609 PKD 9609Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
T 97 970 9700 PKD 9700Z GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW
T 98 981 9810 PKD 9810Z Gospodarstwa domowe produkujące wyroby na własne potrzeby
T 98 982 9820 PKD 9820Z Gospodarstwa domowe świadczące usługi na własne potrzeby
U 99 990 9900 PKD 9900Z ORGANIZACJE I ZESPOŁY EKSTERYTORIALNE