Kody PKD

SekcjaDziałGrupaKlasaSymbol PKDOpis
A010110111PKD 0111ZUprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu
A010110112PKD 0112ZUprawa ryżu
A010110113PKD 0113ZUprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych
A010110114PKD 0114ZUprawa trzciny cukrowej
A010110115PKD 0115ZUprawa tytoniu
A010110116PKD 0116ZUprawa roślin włóknistych
A010110119PKD 0119ZPozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie
A010120121PKD 0121ZUprawa winogron
A010120122PKD 0122ZUprawa drzew i krzewów owocowych tropikalnych i podzwrotnikowych
A010120123PKD 0123ZUprawa drzew i krzewów owocowych cytrusowych
A010120124PKD 0124ZUprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych
A010120125PKD 0125ZUprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów
A010120126PKD 0126ZUprawa drzew oleistych
A010120127PKD 0127ZUprawa roślin wykorzystywanych do produkcji napojów
A010120128PKD 0128ZUprawa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz roślin wykorzystywanych do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych
A010120129PKD 0129ZUprawa pozostałych roślin wieloletnich
A010130130PKD 0130ZRozmnażanie roślin
A010140141PKD 0141ZChów i hodowla bydła mlecznego
A010140142PKD 0142ZChów i hodowla pozostałego bydła i bawołów
A010140143PKD 0143ZChów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych
A010140144PKD 0144ZChów i hodowla wielbłądów i zwierząt wielbłądowatych
A010140145PKD 0145ZChów i hodowla owiec i kóz
A010140146PKD 0146ZChów i hodowla świń
A010140147PKD 0147ZChów i hodowla drobiu
A010140149PKD 0149ZChów i hodowla pozostałych zwierząt
A010150150PKD 0150ZUprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)
A010160161PKD 0161ZDziałalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną
A010160162PKD 0162ZDziałalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich
A010160163PKD 0163ZDziałalność usługowa następująca po zbiorach
A010160164PKD 0164ZObróbka nasion dla celów rozmnażania roślin
A010170170PKD 0170ZŁowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową
A020210210PKD 0210ZGospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych
A020220220PKD 0220ZPozyskiwanie drewna
A020230230PKD 0230ZPozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna
A020240240PKD 0240ZDziałalność usługowa związana z leśnictwem
A030310311PKD 0311ZRybołówstwo w wodach morskich
A030310312PKD 0312ZRybołówstwo w wodach śródlądowych
A030320321PKD 0321ZChów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach morskich
A030320322PKD 0322ZChów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych
B050510510PKD 0510ZWydobywanie węgla kamiennego
B050520520PKD 0520ZWydobywanie węgla brunatnego (lignitu)
B060610610PKD 0610ZGórnictwo ropy naftowej
B060620620PKD 0620ZGórnictwo gazu ziemnego
B070710710PKD 0710ZGórnictwo rud żelaza
B070720721PKD 0721ZGórnictwo rud uranu i toru
B070720729PKD 0729ZGórnictwo pozostałych rud metali nieżelaznych
B080810811PKD 0811ZWydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków
B080810812PKD 0812ZWydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu
B080890891PKD 0891ZWydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów
B080890892PKD 0892ZWydobywanie torfu
B080890893PKD 0893ZWydobywanie soli
B080890899PKD 0899ZPozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane
B090910910PKD 0910ZDziałalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego
B090990990PKD 0990ZDziałalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie
C101011011PKD 1011ZPrzetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu
C101011012PKD 1012ZPrzetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu
C101011013PKD 1013ZProdukcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego
C101021020PKD 1020ZPrzetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków
C101031031PKD 1031ZPrzetwarzanie i konserwowanie ziemniaków
C101031032PKD 1032ZProdukcja soków z owoców i warzyw
C101031039PKD 1039ZPozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw
C101041041PKD 1041ZProdukcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych
C101041042PKD 1042ZProdukcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych
C101051051PKD 1051ZPrzetwórstwo mleka i wyrób serów
C101051052PKD 1052ZProdukcja lodów
C101061061PKD 1061ZWytwarzanie produktów przemiału zbóż
C101061062PKD 1062ZWytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych
C101071071PKD 1071ZProdukcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek
C101071072PKD 1072ZProdukcja sucharów i herbatników; produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek
C101071073PKD 1073ZProdukcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych
C101081081PKD 1081ZProdukcja cukru
C101081082PKD 1082ZProdukcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych
C101081083PKD 1083ZPrzetwórstwo herbaty i kawy
C101081084PKD 1084ZProdukcja przypraw
C101081085PKD 1085ZWytwarzanie gotowych posiłków i dań
C101081086PKD 1086ZProdukcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej
C101081089PKD 1089ZProdukcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana
C101091091PKD 1091ZProdukcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich
C101091092PKD 1092ZProdukcja gotowej karmy dla zwierząt domowych
C111101101PKD 1101ZDestylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi
C111101102PKD 1102ZProdukcja win gronowych
C111101103PKD 1103ZProdukcja cydru i pozostałych win owocowych
C111101104PKD 1104ZProdukcja pozostałych niedestylowanych napojów fermentowanych
C111101105PKD 1105ZProdukcja piwa
C111101106PKD 1106ZProdukcja słodu
C111101107PKD 1107ZProdukcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych
C121201200PKD 1200ZPRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH
C131311310PKD 1310AProdukcja przędzy bawełnianej
C131311310PKD 1310BProdukcja przędzy wełnianej
C131311310PKD 1310CProdukcja przędzy z włókien chemicznych
C131311310PKD 1310DProdukcja przędzy z pozostałych włókien tekstylnych, włączając produkcję nici
C131321320PKD 1320AProdukcja tkanin bawełnianych
C131321320PKD 1320BProdukcja tkanin wełnianych
C131321320PKD 1320CProdukcja tkanin z włókien chemicznych
C131321320PKD 1320DProdukcja pozostałych tkanin
C131331330PKD 1330ZWykończanie wyrobów włókienniczych
C131391391PKD 1391ZProdukcja dzianin metrażowych
C131391392PKD 1392ZProdukcja gotowych wyrobów tekstylnych
C131391393PKD 1393ZProdukcja dywanów i chodników
C131391394PKD 1394ZProdukcja wyrobów powroźniczych, lin, szpagatów i wyrobów sieciowych
C131391395PKD 1395ZProdukcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży
C131391396PKD 1396ZProdukcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych
C131391399PKD 1399ZProdukcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana
C141411411PKD 1411ZProdukcja odzieży skórzanej
C141411412PKD 1412ZProdukcja odzieży roboczej
C141411413PKD 1413ZProdukcja pozostałej odzieży wierzchniej
C141411414PKD 1414ZProdukcja bielizny
C141411419PKD 1419ZProdukcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży
C141421420PKD 1420ZProdukcja wyrobów futrzarskich
C141431431PKD 1431ZProdukcja wyrobów pończoszniczych
C141431439PKD 1439ZProdukcja pozostałej odzieży dzianej
C151511511PKD 1511ZWyprawa skór, garbowanie; wyprawa i barwienie skór futerkowych
C151511512PKD 1512ZProdukcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich
C151521520PKD 1520ZProdukcja obuwia
C161611610PKD 1610ZProdukcja wyrobów tartacznych
C161621621PKD 1621ZProdukcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna
C161621622PKD 1622ZProdukcja gotowych parkietów podłogowych
C161621623PKD 1623ZProdukcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa
C161621624PKD 1624ZProdukcja opakowań drewnianych
C161621629PKD 1629ZProdukcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania
C171711711PKD 1711ZProdukcja masy włóknistej
C171711712PKD 1712ZProdukcja papieru i tektury
C171721721PKD 1721ZProdukcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury
C171721722PKD 1722ZProdukcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych
C171721723PKD 1723ZProdukcja artykułów piśmiennych
C171721724PKD 1724ZProdukcja tapet
C171721729PKD 1729ZProdukcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury
C181811811PKD 1811ZDrukowanie gazet
C181811812PKD 1812ZPozostałe drukowanie
C181811813PKD 1813ZDziałalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
C181811814PKD 1814ZIntroligatorstwo i podobne usługi
C181821820PKD 1820ZReprodukcja zapisanych nośników informacji
C191911910PKD 1910ZWytwarzanie i przetwarzanie koksu
C191921920PKD 1920ZWytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej
C202012011PKD 2011ZProdukcja gazów technicznych
C202012012PKD 2012ZProdukcja barwników i pigmentów
C202012013PKD 2013ZProdukcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych
C202012014PKD 2014ZProdukcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych
C202012015PKD 2015ZProdukcja nawozów i związków azotowych
C202012016PKD 2016ZProdukcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych
C202012017PKD 2017ZProdukcja kauczuku syntetycznego w formach podstawowych
C202022020PKD 2020ZProdukcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych
C202032030PKD 2030ZProdukcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających
C202042041PKD 2041ZProdukcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących
C202042042PKD 2042ZProdukcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych
C202052051PKD 2051ZProdukcja materiałów wybuchowych
C202052052PKD 2052ZProdukcja klejów
C202052053PKD 2053ZProdukcja olejków eterycznych
C202052059PKD 2059ZProdukcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
C202062060PKD 2060ZProdukcja włókien chemicznych
C212112110PKD 2110ZProdukcja podstawowych substancji farmaceutycznych
C212122120PKD 2120ZProdukcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych
C222212211PKD 2211ZProdukcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy
C222212219PKD 2219ZProdukcja pozostałych wyrobów z gumy
C222222221PKD 2221ZProdukcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych
C222222222PKD 2222ZProdukcja opakowań z tworzyw sztucznych
C222222223PKD 2223ZProdukcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych
C222222229PKD 2229ZProdukcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
C232312311PKD 2311ZProdukcja szkła płaskiego
C232312312PKD 2312ZKształtowanie i obróbka szkła płaskiego
C232312313PKD 2313ZProdukcja szkła gospodarczego
C232312314PKD 2314ZProdukcja włókien szklanych
C232312319PKD 2319ZProdukcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne
C232322320PKD 2320ZProdukcja wyrobów ogniotrwałych
C232332331PKD 2331ZProdukcja ceramicznych kafli i płytek
C232332332PKD 2332ZProdukcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny
C232342341PKD 2341ZProdukcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych
C232342342PKD 2342ZProdukcja ceramicznych wyrobów sanitarnych
C232342343PKD 2343ZProdukcja ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych
C232342344PKD 2344ZProdukcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych
C232342349PKD 2349ZProdukcja pozostałych wyrobów ceramicznych
C232352351PKD 2351ZProdukcja cementu
C232352352PKD 2352ZProdukcja wapna i gipsu
C232362361PKD 2361ZProdukcja wyrobów budowlanych z betonu
C232362362PKD 2362ZProdukcja wyrobów budowlanych z gipsu
C232362363PKD 2363ZProdukcja masy betonowej prefabrykowanej
C232362364PKD 2364ZProdukcja zaprawy murarskiej
C232362365PKD 2365ZProdukcja cementu wzmocnionego włóknem
C232362369PKD 2369ZProdukcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu
C232372370PKD 2370ZCięcie, formowanie i wykańczanie kamienia
C232392391PKD 2391ZProdukcja wyrobów ściernych
C232392399PKD 2399ZProdukcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
C242412410PKD 2410ZProdukcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych
C242422420PKD 2420ZProdukcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali
C242432431PKD 2431ZProdukcja prętów ciągnionych na zimno
C242432432PKD 2432ZProdukcja wyrobów płaskich walcowanych na zimno
C242432433PKD 2433ZProdukcja wyrobów formowanych na zimno
C242432434PKD 2434ZProdukcja drutu
C242442441PKD 2441ZProdukcja metali szlachetnych
C242442442PKD 2442AProdukcja aluminium hutniczego
C242442442PKD 2442BProdukcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium
C242442443PKD 2443ZProdukcja ołowiu, cynku i cyny
C242442444PKD 2444ZProdukcja miedzi
C242442445PKD 2445ZProdukcja pozostałych metali nieżelaznych
C242442446PKD 2446ZWytwarzanie paliw jądrowych
C242452451PKD 2451ZOdlewnictwo żeliwa
C242452452PKD 2452ZOdlewnictwo staliwa
C242452453PKD 2453ZOdlewnictwo metali lekkich
C242452454PKD 2454AOdlewnictwo miedzi i stopów miedzi
C242452454PKD 2454BOdlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane
C252512511PKD 2511ZProdukcja konstrukcji metalowych i ich części
C252512512PKD 2512ZProdukcja metalowych elementów stolarki budowlanej
C252522521PKD 2521ZProdukcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania
C252522529PKD 2529ZProdukcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych
C252532530PKD 2530ZProdukcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą
C252542540PKD 2540ZProdukcja broni i amunicji
C252552550PKD 2550ZKucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków
C252562561PKD 2561ZObróbka metali i nakładanie powłok na metale
C252562562PKD 2562ZObróbka mechaniczna elementów metalowych
C252572571PKD 2571ZProdukcja wyrobów nożowniczych i sztućców
C252572572PKD 2572ZProdukcja zamków i zawiasów
C252572573PKD 2573ZProdukcja narzędzi
C252592591PKD 2591ZProdukcja pojemników metalowych
C252592592PKD 2592ZProdukcja opakowań z metali
C252592593PKD 2593ZProdukcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn
C252592594PKD 2594ZProdukcja złączy i śrub
C252592599PKD 2599ZProdukcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana
C262612611PKD 2611ZProdukcja elementów elektronicznych
C262612612PKD 2612ZProdukcja elektronicznych obwodów drukowanych
C262622620PKD 2620ZProdukcja komputerów i urządzeń peryferyjnych
C262632630PKD 2630ZProdukcja sprzętu (tele)komunikacyjnego
C262642640PKD 2640ZProdukcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku
C262652651PKD 2651ZProdukcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych
C262652652PKD 2652ZProdukcja zegarków i zegarów
C262662660PKD 2660ZProdukcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego
C262672670PKD 2670ZProdukcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego
C262682680PKD 2680ZProdukcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji
C272712711PKD 2711ZProdukcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów
C272712712PKD 2712ZProdukcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej
C272722720PKD 2720ZProdukcja baterii i akumulatorów
C272732731PKD 2731ZProdukcja kabli światłowodowych
C272732732PKD 2732ZProdukcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli
C272732733PKD 2733ZProdukcja sprzętu instalacyjnego
C272742740PKD 2740ZProdukcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego
C272752751PKD 2751ZProdukcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
C272752752PKD 2752ZProdukcja nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
C272792790PKD 2790ZProdukcja pozostałego sprzętu elektrycznego
C282812811PKD 2811ZProdukcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych
C282812812PKD 2812ZProdukcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego
C282812813PKD 2813ZProdukcja pozostałych pomp i sprężarek
C282812814PKD 2814ZProdukcja pozostałych kurków i zaworów
C282812815PKD 2815ZProdukcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych
C282822821PKD 2821ZProdukcja pieców, palenisk i palników piecowych
C282822822PKD 2822ZProdukcja urządzeń dźwigowych i chwytaków
C282822823PKD 2823ZProdukcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych
C282822824PKD 2824ZProdukcja narzędzi ręcznych mechanicznych
C282822825PKD 2825ZProdukcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych
C282822829PKD 2829ZProdukcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
C282832830PKD 2830ZProdukcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa
C282842841PKD 2841ZProdukcja maszyn do obróbki metalu
C282842849PKD 2849ZProdukcja pozostałych narzędzi mechanicznych
C282892891PKD 2891ZProdukcja maszyn dla metalurgii
C282892892PKD 2892ZProdukcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa
C282892893PKD 2893ZProdukcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów
C282892894PKD 2894ZProdukcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego
C282892895PKD 2895ZProdukcja maszyn dla przemysłu papierniczego
C282892896PKD 2896ZProdukcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów
C282892899PKD 2899ZProdukcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
C292912910PKD 2910AProdukcja silników do pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) oraz do ciągników rolniczych
C292912910PKD 2910BProdukcja samochodów osobowych
C292912910PKD 2910CProdukcja autobusów
C292912910PKD 2910DProdukcja pojazdów samochodowych przeznaczonych do przewozu towarów
C292912910PKD 2910EProdukcja pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
C292922920PKD 2920ZProdukcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep
C292932931PKD 2931ZProdukcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych
C292932932PKD 2932ZProdukcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli
C303013011PKD 3011ZProdukcja statków i konstrukcji pływających
C303013012PKD 3012ZProdukcja łodzi wycieczkowych i sportowych
C303023020PKD 3020ZProdukcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego
C303033030PKD 3030ZProdukcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn
C303043040PKD 3040ZProdukcja wojskowych pojazdów bojowych
C303093091PKD 3091ZProdukcja motocykli
C303093092PKD 3092ZProdukcja rowerów i wózków inwalidzkich
C303093099PKD 3099ZProdukcja pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana
C313103101PKD 3101ZProdukcja mebli biurowych i sklepowych
C313103102PKD 3102ZProdukcja mebli kuchennych
C313103103PKD 3103ZProdukcja materaców
C313103109PKD 3109ZProdukcja pozostałych mebli
C323213211PKD 3211ZProdukcja monet
C323213212PKD 3212ZProdukcja wyrobów jubilerskich i podobnych
C323213213PKD 3213ZProdukcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych
C323223220PKD 3220ZProdukcja instrumentów muzycznych
C323233230PKD 3230ZProdukcja sprzętu sportowego
C323243240PKD 3240ZProdukcja gier i zabawek
C323253250PKD 3250ZProdukcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne
C323293291PKD 3291ZProdukcja mioteł, szczotek i pędzli
C323293299PKD 3299ZProdukcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
C333313311PKD 3311ZNaprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
C333313312PKD 3312ZNaprawa i konserwacja maszyn
C333313313PKD 3313ZNaprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych
C333313314PKD 3314ZNaprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
C333313315PKD 3315ZNaprawa i konserwacja statków i łodzi
C333313316PKD 3316ZNaprawa i konserwacja statków powietrznych i statków kosmicznych
C333313317PKD 3317ZNaprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego
C333313319PKD 3319ZNaprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia
C333323320PKD 3320ZInstalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
D353513511PKD 3511ZWytwarzanie energii elektrycznej
D353513512PKD 3512ZPrzesyłanie energii elektrycznej
D353513513PKD 3513ZDystrybucja energii elektrycznej
D353513514PKD 3514ZHandel energią elektryczną
D353523521PKD 3521ZWytwarzanie paliw gazowych
D353523522PKD 3522ZDystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym
D353523523PKD 3523ZHandel paliwami gazowymi w systemie sieciowym
D353533530PKD 3530ZWytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
E363603600PKD 3600ZPOBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY
E373703700PKD 3700ZODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW
E383813811PKD 3811ZZbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
E383813812PKD 3812ZZbieranie odpadów niebezpiecznych
E383823821PKD 3821ZObróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
E383823822PKD 3822ZPrzetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych
E383833831PKD 3831ZDemontaż wyrobów zużytych
E383833832PKD 3832ZOdzysk surowców z materiałów segregowanych
E393903900PKD 3900ZDZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI
F414114110PKD 4110ZRealizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
F414124120PKD 4120ZRoboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
F424214211PKD 4211ZRoboty związane z budową dróg i autostrad
F424214212PKD 4212ZRoboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
F424214213PKD 4213ZRoboty związane z budową mostów i tuneli
F424224221PKD 4221ZRoboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
F424224222PKD 4222ZRoboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
F424294291PKD 4291ZRoboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
F424294299PKD 4299ZRoboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
F434314311PKD 4311ZRozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
F434314312PKD 4312ZPrzygotowanie terenu pod budowę
F434314313PKD 4313ZWykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
F434324321PKD 4321ZWykonywanie instalacji elektrycznych
F434324322PKD 4322ZWykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
F434324329PKD 4329ZWykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
F434334331PKD 4331ZTynkowanie
F434334332PKD 4332ZZakładanie stolarki budowlanej
F434334333PKD 4333ZPosadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
F434334334PKD 4334ZMalowanie i szklenie
F434334339PKD 4339ZWykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
F434394391PKD 4391ZWykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
F434394399PKD 4399ZPozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
G454514511PKD 4511ZSprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek
G454514519PKD 4519ZSprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
G454524520PKD 4520ZKonserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
G454534531PKD 4531ZSprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
G454534532PKD 4532ZSprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
G454544540PKD 4540ZSprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich
G464614611PKD 4611ZDziałalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów
G464614612PKD 4612ZDziałalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych
G464614613PKD 4613ZDziałalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych
G464614614PKD 4614ZDziałalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów
G464614615PKD 4615ZDziałalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych
G464614616PKD 4616ZDziałalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych
G464614617PKD 4617ZDziałalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
G464614618PKD 4618ZDziałalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów
G464614619PKD 4619ZDziałalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
G464624621PKD 4621ZSprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt
G464624622PKD 4622ZSprzedaż hurtowa kwiatów i roślin
G464624623PKD 4623ZSprzedaż hurtowa żywych zwierząt
G464624624PKD 4624ZSprzedaż hurtowa skór
G464634631PKD 4631ZSprzedaż hurtowa owoców i warzyw
G464634632PKD 4632ZSprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa
G464634633PKD 4633ZSprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych
G464634634PKD 4634ASprzedaż hurtowa napojów alkoholowych
G464634634PKD 4634BSprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych
G464634635PKD 4635ZSprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych
G464634636PKD 4636ZSprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich
G464634637PKD 4637ZSprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw
G464634638PKD 4638ZSprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki
G464634639PKD 4639ZSprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
G464644641PKD 4641ZSprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych
G464644642PKD 4642ZSprzedaż hurtowa odzieży i obuwia
G464644643PKD 4643ZSprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego
G464644644PKD 4644ZSprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących
G464644645PKD 4645ZSprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków
G464644646PKD 4646ZSprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych
G464644647PKD 4647ZSprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego
G464644648PKD 4648ZSprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii
G464644649PKD 4649ZSprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego
G464654651PKD 4651ZSprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
G464654652PKD 4652ZSprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego
G464664661PKD 4661ZSprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia
G464664662PKD 4662ZSprzedaż hurtowa obrabiarek
G464664663PKD 4663ZSprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej
G464664664PKD 4664ZSprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich
G464664665PKD 4665ZSprzedaż hurtowa mebli biurowych
G464664666PKD 4666ZSprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych
G464664669PKD 4669ZSprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
G464674671PKD 4671ZSprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych
G464674672PKD 4672ZSprzedaż hurtowa metali i rud metali
G464674673PKD 4673ZSprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
G464674674PKD 4674ZSprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
G464674675PKD 4675ZSprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
G464674676PKD 4676ZSprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
G464674677PKD 4677ZSprzedaż hurtowa odpadów i złomu
G464694690PKD 4690ZSprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
G474714711PKD 4711ZSprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
G474714719PKD 4719ZPozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
G474724721PKD 4721ZSprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
G474724722PKD 4722ZSprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
G474724723PKD 4723ZSprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
G474724724PKD 4724ZSprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
G474724725PKD 4725ZSprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
G474724726PKD 4726ZSprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
G474724729PKD 4729ZSprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
G474734730PKD 4730ZSprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw
G474744741PKD 4741ZSprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
G474744742PKD 4742ZSprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
G474744743PKD 4743ZSprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
G474754751PKD 4751ZSprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
G474754752PKD 4752ZSprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
G474754753PKD 4753ZSprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
G474754754PKD 4754ZSprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
G474754759PKD 4759ZSprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
G474764761PKD 4761ZSprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
G474764762PKD 4762ZSprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
G474764763PKD 4763ZSprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
G474764764PKD 4764ZSprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
G474764765PKD 4765ZSprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
G474774771PKD 4771ZSprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
G474774772PKD 4772ZSprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
G474774773PKD 4773ZSprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
G474774774PKD 4774ZSprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
G474774775PKD 4775ZSprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
G474774776PKD 4776ZSprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
G474774777PKD 4777ZSprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
G474774778PKD 4778ZSprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
G474774779PKD 4779ZSprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
G474784781PKD 4781ZSprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
G474784782PKD 4782ZSprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
G474784789PKD 4789ZSprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
G474794791PKD 4791ZSprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
G474794799PKD 4799ZPozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
H494914910PKD 4910ZTransport kolejowy pasażerski międzymiastowy
H494924920PKD 4920ZTransport kolejowy towarów
H494934931PKD 4931ZTransport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski
H494934932PKD 4932ZDziałalność taksówek osobowych
H494934939PKD 4939ZPozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
H494944941PKD 4941ZTransport drogowy towarów
H494944942PKD 4942ZDziałalność usługowa związana z przeprowadzkami
H494954950PKD 4950ATransport rurociągami paliw gazowych
H494954950PKD 4950BTransport rurociągowy pozostałych towarów
H505015010PKD 5010ZTransport morski i przybrzeżny pasażerski
H505025020PKD 5020ZTransport morski i przybrzeżny towarów
H505035030PKD 5030ZTransport wodny śródlądowy pasażerski
H505045040PKD 5040ZTransport wodny śródlądowy towarów
H515115110PKD 5110ZTransport lotniczy pasażerski
H515125121PKD 5121ZTransport lotniczy towarów
H515125122PKD 5122ZTransport kosmiczny
H525215210PKD 5210AMagazynowanie i przechowywanie paliw gazowych
H525215210PKD 5210BMagazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
H525225221PKD 5221ZDziałalność usługowa wspomagająca transport lądowy
H525225222PKD 5222ADziałalność usługowa wspomagająca transport morski
H525225222PKD 5222BDziałalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy
H525225223PKD 5223ZDziałalność usługowa wspomagająca transport lotniczy
H525225224PKD 5224APrzeładunek towarów w portach morskich
H525225224PKD 5224BPrzeładunek towarów w portach śródlądowych
H525225224PKD 5224CPrzeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych
H525225229PKD 5229ADziałalność morskich agencji transportowych
H525225229PKD 5229BDziałalność śródlądowych agencji transportowych
H525225229PKD 5229CDziałalność pozostałych agencji transportowych
H535315310PKD 5310ZDziałalność pocztowa objęta obowiązkiem świadczenia usług powszechnych (operatora publicznego)
H535325320PKD 5320ZPozostała działalność pocztowa i kurierska
I555515510PKD 5510ZHotele i podobne obiekty zakwaterowania
I555525520PKD 5520ZObiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
I555535530PKD 5530ZPola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
I555595590PKD 5590ZPozostałe zakwaterowanie
I565615610PKD 5610ARestauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
I565615610PKD 5610BRuchome placówki gastronomiczne
I565625621PKD 5621ZPrzygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
I565625629PKD 5629ZPozostała usługowa działalność gastronomiczna
I565635630PKD 5630ZPrzygotowywanie i podawanie napojów
J585815811PKD 5811ZWydawanie książek
J585815812PKD 5812ZWydawanie wykazów oraz list (np adresowych, telefonicznych)
J585815813PKD 5813ZWydawanie gazet
J585815814PKD 5814ZWydawanie czasopism i pozostałych periodyków
J585815819PKD 5819ZPozostała działalność wydawnicza
J585825821PKD 5821ZDziałalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
J585825829PKD 5829ZDziałalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
J595915911PKD 5911ZDziałalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
J595915912PKD 5912ZDziałalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
J595915913PKD 5913ZDziałalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
J595915914PKD 5914ZDziałalność związana z projekcją filmów
J595925920PKD 5920ZDziałalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
J606016010PKD 6010ZNadawanie programów radiofonicznych
J606026020PKD 6020ZNadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych
J616116110PKD 6110ZDziałalność w zakresie telekomunikacji przewodowej
J616126120PKD 6120ZDziałalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej
J616136130PKD 6130ZDziałalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej
J616196190PKD 6190ZDziałalność w zakresie pozostałej telekomunikacji
J626206201PKD 6201ZDziałalność związana z oprogramowaniem
J626206202PKD 6202ZDziałalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
J626206203PKD 6203ZDziałalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
J626206209PKD 6209ZPozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
J636316311PKD 6311ZPrzetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
J636316312PKD 6312ZDziałalność portali internetowych
J636396391PKD 6391ZDziałalność agencji informacyjnych
J636396399PKD 6399ZPozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
K646416411PKD 6411ZDziałalność banku centralnego
K646416419PKD 6419ZPozostałe pośrednictwo pieniężne
K646426420PKD 6420ZDziałalność holdingów finansowych
K646436430PKD 6430ZDziałalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych
K646496491PKD 6491ZLeasing finansowy
K646496492PKD 6492ZPozostałe formy udzielania kredytów
K646496499PKD 6499ZPozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
K656516511PKD 6511ZUbezpieczenia na życie
K656516512PKD 6512ZPozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe
K656526520PKD 6520ZReasekuracja
K656536530PKD 6530ZFundusze emerytalne
K666616611PKD 6611ZZarządzanie rynkami finansowymi
K666616612PKD 6612ZDziałalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych
K666616619PKD 6619ZPozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
K666626621PKD 6621ZDziałalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat
K666626622PKD 6622ZDziałalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych
K666626629PKD 6629ZPozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne
K666636630PKD 6630ZDziałalność związana z zarządzaniem funduszami
L686816810PKD 6810ZKupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
L686826820PKD 6820ZWynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
L686836831PKD 6831ZPośrednictwo w obrocie nieruchomościami
L686836832PKD 6832ZZarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
M696916910PKD 6910ZDziałalność prawnicza
M696926920PKD 6920ZDziałalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
M707017010PKD 7010ZDziałalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
M707027021PKD 7021ZStosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
M707027022PKD 7022ZPozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
M717117111PKD 7111ZDziałalność w zakresie architektury
M717117112PKD 7112ZDziałalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
M717127120PKD 7120ABadania i analizy związane z jakością żywności
M717127120PKD 7120BPozostałe badania i analizy techniczne
M727217211PKD 7211ZBadania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii
M727217219PKD 7219ZBadania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
M727227220PKD 7220ZBadania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
M737317311PKD 7311ZDziałalność agencji reklamowych
M737317312PKD 7312APośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji
M737317312PKD 7312BPośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
M737317312PKD 7312CPośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)
M737317312PKD 7312DPośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
M737327320PKD 7320ZBadanie rynku i opinii publicznej
M747417410PKD 7410ZDziałalność w zakresie specjalistycznego projektowania
M747427420PKD 7420ZDziałalność fotograficzna
M747437430PKD 7430ZDziałalność związana z tłumaczeniami
M747497490PKD 7490ZPozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
M757507500PKD 7500ZDZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA
N777717711PKD 7711ZWynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
N777717712PKD 7712ZWynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
N777727721PKD 7721ZWypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
N777727722PKD 7722ZWypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp
N777727729PKD 7729ZWypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
N777737731PKD 7731ZWynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych
N777737732PKD 7732ZWynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
N777737733PKD 7733ZWynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
N777737734PKD 7734ZWynajem i dzierżawa środków transportu wodnego
N777737735PKD 7735ZWynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego
N777737739PKD 7739ZWynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
N777747740PKD 7740ZDzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
N787817810PKD 7810ZDziałalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
N787827820PKD 7820ZDziałalność agencji pracy tymczasowej
N787837830PKD 7830ZPozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
N797917911PKD 7911ADziałalność agentów turystycznych
N797917911PKD 7911BDziałalność pośredników turystycznych
N797917912PKD 7912ZDziałalność organizatorów turystyki
N797997990PKD 7990ADziałalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
N797997990PKD 7990BDziałalność w zakresie informacji turystycznej
N797997990PKD 7990CPozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
N808018010PKD 8010ZDziałalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa
N808028020PKD 8020ZDziałalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa
N808038030PKD 8030ZDziałalność detektywistyczna
N818118110PKD 8110ZDziałalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
N818128121PKD 8121ZNiespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
N818128122PKD 8122ZSpecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
N818128129PKD 8129ZPozostałe sprzątanie
N818138130PKD 8130ZDziałalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
N828218211PKD 8211ZDziałalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
N828218219PKD 8219ZWykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
N828228220PKD 8220ZDziałalność centrów telefonicznych (call center)
N828238230PKD 8230ZDziałalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
N828298291PKD 8291ZDziałalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe
N828298292PKD 8292ZDziałalność związana z pakowaniem
N828298299PKD 8299ZPozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
O848418411PKD 8411ZKierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
O848418412PKD 8412ZKierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych
O848418413PKD 8413ZKierowanie w zakresie efektywności gospodarowania
O848428421PKD 8421ZSprawy zagraniczne
O848428422PKD 8422ZObrona narodowa
O848428423PKD 8423ZWymiar sprawiedliwości
O848428424PKD 8424ZBezpieczeństwo państwa, porządek i bezpieczeństwo publiczne
O848428425PKD 8425ZOchrona przeciwpożarowa
O848438430PKD 8430ZObowiązkowe zabezpieczenia społeczne
P858518510PKD 8510ZWychowanie przedszkolne
P858528520PKD 8520ZSzkoły podstawowe
P858538531PKD 8531AGimnazja
P858538531PKD 8531BLicea ogólnokształcące
P858538531PKD 8531CLicea profilowane
P858538532PKD 8532ATechnika
P858538532PKD 8532BZasadnicze szkoły zawodowe
P858538532PKD 8532CSzkoły specjalne przysposabiające do pracy
P858548541PKD 8541ZSzkoły policealne
P858548542PKD 8542AZakłady kształcenia nauczycieli i kolegia pracowników służb społecznych
P858548542PKD 8542BSzkoły wyższe
P858558551PKD 8551ZPozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
P858558552PKD 8552ZPozaszkolne formy edukacji artystycznej
P858558553PKD 8553ZPozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
P858558559PKD 8559ANauka języków obcych
P858558559PKD 8559BPozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
P858568560PKD 8560ZDziałalność wspomagająca edukację
Q868618610PKD 8610ZDziałalność szpitali
Q868628621PKD 8621ZPraktyka lekarska ogólna
Q868628622PKD 8622ZPraktyka lekarska specjalistyczna
Q868628623PKD 8623ZPraktyka lekarska dentystyczna
Q868698690PKD 8690ADziałalność fizjoterapeutyczna
Q868698690PKD 8690BDziałalność pogotowia ratunkowego
Q868698690PKD 8690CPraktyka pielęgniarek i położnych
Q868698690PKD 8690DDziałalność paramedyczna
Q868698690PKD 8690EPozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
Q878718710PKD 8710ZPomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską
Q878728720PKD 8720ZPomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi
Q878738730PKD 8730ZPomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
Q878798790PKD 8790ZPozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem
Q888818810PKD 8810ZPomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
Q888898891PKD 8891ZOpieka dzienna nad dziećmi
Q888898899PKD 8899ZPozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
R909009001PKD 9001ZDziałalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
R909009002PKD 9002ZDziałalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
R909009003PKD 9003ZArtystyczna i literacka działalność twórcza
R909009004PKD 9004ZDziałalność obiektów kulturalnych
R919109101PKD 9101ADziałalność bibliotek
R919109101PKD 9101BDziałalność archiwów
R919109102PKD 9102ZDziałalność muzeów
R919109103PKD 9103ZDziałalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych
R919109104PKD 9104ZDziałalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody
R929209200PKD 9200ZDZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI
R939319311PKD 9311ZDziałalność obiektów sportowych
R939319312PKD 9312ZDziałalność klubów sportowych
R939319313PKD 9313ZDziałalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
R939319319PKD 9319ZPozostała działalność związana ze sportem
R939329321PKD 9321ZDziałalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
R939329329PKD 9329ZPozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
S949419411PKD 9411ZDziałalność organizacji komercyjnych i pracodawców
S949419412PKD 9412ZDziałalność organizacji profesjonalnych
S949429420PKD 9420ZDziałalność związków zawodowych
S949499491PKD 9491ZDziałalność organizacji religijnych
S949499492PKD 9492ZDziałalność organizacji politycznych
S949499499PKD 9499ZDziałalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
S959519511PKD 9511ZNaprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych
S959519512PKD 9512ZNaprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego
S959529521PKD 9521ZNaprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku
S959529522PKD 9522ZNaprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego
S959529523PKD 9523ZNaprawa obuwia i wyrobów skórzanych
S959529524PKD 9524ZNaprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego
S959529525PKD 9525ZNaprawa zegarów, zegarków oraz biżuterii
S959529529PKD 9529ZNaprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
S969609601PKD 9601ZPranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich
S969609602PKD 9602ZFryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne
S969609603PKD 9603ZPogrzeby i działalność pokrewna
S969609604PKD 9604ZDziałalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej
S969609609PKD 9609ZPozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
T979709700PKD 9700ZGOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW
T989819810PKD 9810ZGospodarstwa domowe produkujące wyroby na własne potrzeby
T989829820PKD 9820ZGospodarstwa domowe świadczące usługi na własne potrzeby
U999909900PKD 9900ZORGANIZACJE I ZESPOŁY EKSTERYTORIALNE