Newsletter

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

Aspekty prawne

Aspekty prawne

Ustawa o ochronie danych osobowych

Zgodnie z pismem od GIODO (Główny Inspektorat Ochrony Danych Osobowych) ustawa o ochronie danych osobowych w ogóle nie ma zastosowania do bazy danych Panorama Firm.

Najważniejsze zapisy z ustawy:

  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.883) określa zasady postępowania przy przetwarzaniu tych danych oraz prawa osób fizycznych, których dane osobowe są lub mogą być przetwarzane z zbiorach. Zgodnie z art. 6 przez dane osobowe rozumie się każdą informację dotycząca osoby fizycznej pozwalającą na określenie jej tożsamości. Wynika z tego, że w/w ustawa dotyczy tylko danych o osobach fizycznych, nie chroni natomiast informacji dotyczących przedsiębiorców.
  • Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1998 r. o działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 88, poz. 41 z późn. zm.) podaje, że przedsiębiorca może być osoba fizyczna, osoba prawna a także jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej. W nazwie przedsiębiorstwa mogą występować dane dotyczące osoby prowadzącej działalność gospodarcza, nie ma to jednak znaczenia z punktu widzenia obowiązywania ustawy o ochronie danych osobowych, która nie odnosi się do tego rodzaju podmiotów.
  • Podjęcie działalności gospodarczej przez osoby fizyczne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej wymaga zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej. Ewidencja ta zgonie z art. 16 ust. 2 ustawy o działalności gospodarczej jest jawna, co służy ułatwieniom obrotu gospodarczego i zapewnieniu jego bezpieczeństwa.
  • W stosunku do osób prawnych, ustawa o ochronie danych osobowych w ogóle nie ma zastosowania.

Jeśli potrzebują Państwo więcej informacji, zapraszamy do zapoznania się z ustawą o ochronie danych osobowych: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883) (plik Adobe Acrobat).
Inne ważne informacje są dostępne na stronie: www.giodo.gov.pl

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Przy wysyłce możemy zamieścić jedynie ofertę informacyjną z wykluczeniem dokładnych cen i promocji produktu.
W celu uniknięcia sytuacji, w której e-mailing jest traktowany jako „spam”, niezbędne jest właściwe dobranie grupy docelowej – takiej, która będzie potencjalnie zainteresowana ofertą konkretnej firmy.

Najważniejsze postanowienia ustawy:

1. Wymóg zgody usługobiorcy
Jeżeli ustawa wymaga uzyskania zgody usługobiorcy, to zgoda ta:
1) nie może być domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści,
2) może być odwołana w każdym czasie.

2. Informacja handlowa
Informacja handlowa jest wyraźnie wyodrębniana i oznaczana w sposób niebudzący wątpliwości, że jest to informacja handlowa.

3. Zawartość informacji handlowej
Informacja handlowa zawiera:
1) Oznaczenie podmiotu, na którego zlecenie jest ona rozpowszechniana, oraz jego adresy elektroniczne,
2) Wyraźny opis form działalności promocyjnej, w szczególności obniżek cen, nieodpłatnych świadczeń pieniężnych lub rzeczowych i innych korzyści związanych z promowanym towarem, usługą lub wizerunkiem, a także jednoznaczne określenie warunków niezbędnych do skorzystania z tych korzyści, o ile są one składnikiem oferty,
3) Wszelkie informacje, które mogą mieć wpływ na określenie zakresu odpowiedzialności stron, w szczególności ostrzeżenia i zastrzeżenia.

4. Niezamówione informacje handlowe
1) Zakazane jest przesyłanie niezamówionej informacji handlowej skierowanej do oznaczonego odbiorcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.
2) Informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli odbiorca wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny.

Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych znajdą Państwo w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną: Ustawa z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002 Nr 144, poz. 1204) z.U.2002 Nr 144, poz. 1204).

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Cenniki do pobrania

Statystyki

Produktów:
141
Kategorii:
35
Nowości:
3
Promocje:
0

Wersje językowe

Sklep jest w trybie podglądu
{nocache:a7a2c98aa26963955032446562a29c4a#0}
Sklep internetowy Shoper.pl